Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Opis

dr Torbjørn Hægeland, Dyrektor Departamentu Badań, Statistics Norway
Some remarks on the cooperation between Statistics Norway and the academic community
23.10.2013
O prelekcji:
Wykład poświęcony jest współpracy między norweskim urzędem statystycznym a środowiskiem akademickim. W szczególności przedstawiono zadania, uprawnienia i uwarunkowania prawne funkcjonowania norweskiego urzędu statystycznego, jak również jego strukturę organizacyjną. Następnie zaprezentowano główne cele badawcze tej instytucji, adresatów prowadzonych badań, źródła finansowania, jak również jej ambicje dotyczące przyszłości. Omówiono główne tematy badań prowadzonych w norweskim urzędzie statystycznym w takich obszarach, jak finanse publiczne, makroekonomia, mikroekonomia, polityka surowcowa i środowiskowa, socjologia i demografia. Wskazano także na główne kanały publikacji wyników badań. W dalszej części wykładu poruszono problematykę współpracy norweskiego urzędu statystycznego ze środowiskiem naukowym, omawiając modele współpracy, metody komunikacji, kooperację w ramach projektów badawczych. Podkreślono, że współpraca ta dotyczy także studentów, którzy uczestniczą w stażach, korzystają z danych urzędu w trakcie pracy nad pracami awansowymi, a wielu doktorów uzyskało stopnie naukowe w trakcie pracy w norweskim urzędzie statystycznym. Końcową część wykładu wypełniła dyskusja.
O prelegencie:
Dr Torbjørn Hægeland jest absolwentem Uniwersytetu w Oslo, gdzie w 2002 roku obronił doktorat. Studiował także na Harvard University. Od wielu lat pracuje w norweskim urzędzie statystycznym. Obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora Departamentu Badań. Jest członkiem rady Norwegian Social Science Data Services. Wcześniej był także doradcą naukowym w Ragnar Frisch Centre for Economic Research.
 

 Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits