Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Opis

Ian Firla, OSTC, Prezes
Career opportunities in trading
21.10.2013
O prelekcji:
Wykład poświęcony jest możliwościom kariery w tradingu oraz psychologicznej stronie pracy tradera. W szczególności przedstawiono firmę OSTC i jej działalność w Polsce. W dalszej części wykładu omówiono najważniejsze zagadnienia związane z psychologicznymi uwarunkowaniami tradingu. Podkreślono, że dobrzy traderzy charakteryzują się często różnymi umiejętnościami i predyspozycjami, a ważna jest indywidualność. Przedstawiono trzy czynniki decydujące o sukcesie w tradingu, tj. właściwe umiejętności (skills), odpowiednia strategia (strategy) oraz stan psychofizyczny, w jakim znajduje się trader (state). W szczególności omówiono sposoby i sytuacje, w których określony stan psychofizyczny wpływa na podejmowane decyzje. Przedstawiono kilka podstawowych efektów behawioralnych wpływających na prace tradera. W podsumowaniu spróbowano określić cechy pożądane w tradingu. Całość obrazowano ciekawymi przykładami i ćwiczeniami.
O prelegencie:
Ian Firla jest absolwentem University of Toronto oraz Leicester University. Przez prawie 10 lat prowadził firmę doradztwa IT, realizując projekty w Londynie, Oxfordzie, Rzymie, Weronie i Mediolanie. Prowadził także projekty badawcze w St. John’s College w Oxfordzie. W OSTC odpowiadał za założenie i rozwinięcie działalności tej firmy w Polsce. Aktualnie zajmuje stanowisko Chief Operations Officer, zarządzając operacjami całej grupy OSTC.Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits