Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Opis

Błażej Zalesiński, OSTC, Senior Manager, Poznań Office
Rekrutacja - jak skutecznie aplikować i kogo szukają firmy
09.10.2013
O prelekcji:
Wykład poświęcony jest procesowi rekrutacji. W szczególności przedstawiono główne elementy procesu rekrutacji, takie jak pozyskanie pracownika, szkolenie oraz ciągły rozwój. W dalszej części postawiono podstawowe pytania, jakie w procesie rekrutacji należy postawić zarówno po stronie rekrutującego, jak i po stronie kandydata. Wskazano pożądane cechy kandydatów, takie jak pasja, nastawienie na to, że różne zadania da się wykonać, poczucie bycia częścią organizacji, znajomość wartości wyznawanych w danym przedsiębiorstwie czy 7 nawyków charakteryzujących ludzi wysoce efektywnych. Wskazano na konieczność uświadomienia sobie, kim chce się zostać i dlaczego. Omówiono czynniki potrzebne do tego, aby być dobrym w tym, co się robi. Wyjaśniono, jak można zwiększyć szanse zatrudnienia na wymarzonym stanowisku. Omówiono także podstawowe składowe procesu rekrutacji. Podano także przykłady pytań na rozmowie kwalifikacyjnej. Końcową część wykładu wypełniła dyskusja.
O prelegencie:
Błażej Zalesiński jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na kierunku Finanse i Bankowość. Od wielu lat pracuje w OSTC Poland, aktualnie na stanowisku Senior Operations Manager, kierując biurem firmy w Poznaniu.

Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits