Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Opis

prof. Claude Diebolt, Uniwersytet w Strasburgu, Przewodniczący Stowarzyszenia Kliometrii we Francji
Innovation Patterns, Shocks and Economic Cycles
24.05.2013
O prelekcji:
Wykład poświęcony jest modelom innowacji, wpływie szoków na cykle koniunkturalne. W trakcie wykładu przedstawiono częściowe wyniki badań prowadzonych przez prelegenta i jego zespół naukowy. W szczególności przedstawiono cel oraz szczegółowy plan badawczy, który jest realizowany pod kierownictwem prelegenta. Zaprezentowano, jak zebrano dane i zbudowano bazę danych kliometrycznych, na których oparto badania. Omówiono wyniki badań, uzyskane ekonomiczne modele i wzorce kliometryczne. Wskazano także na możliwe rozszerzenia przedstawionych badań, kierunki ich dalszego rozwoju. Końcową część wykładu wypełniła dyskusja.
O prelegencie:
Profesor Claude Diebolt jest wybitnym francuskim ekonomistą pełniącym funkcję Dyrektora ds. Badań Naukowych w Centre National de la Recherche Scientifique oraz Dyrektora Bureau d’Economie Théorique et Appliquée (BETA, UMR 7522) na Uniwersytecie w Strasburgu (2009-2012). Profesor Claude Diebolt jest przewodniczącym założycielem Association Française de Cliométrie. Aktualnie pełni funkcję redaktora naczelnego-założyciela czasopisma Cliometrica (Springer Verlag). Jest również członkiem rady nadzorczej Cliometric Society oraz członkiem zarządu Association Française de Science Economique , który prowadzi wykłady z kliometrii na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie oraz na Uniwersytecie w Strasburgu. Przed przeniesieniem się do Strasburga prof. Claude Diebolt był zastępcą dyrektora (1998-2002), a następnie dyrektorem (2003-2004) Laboratoire Montpelliérain d’Economie Théorique et Appliquée (LAMETA, UMR 5474 CNRS) na Uniwersytecie Montpellier I. Był laureatem stypendium badawczego European Union - Stimulation Plan for Economic Science (1992-1994), otrzymał nagrodę za najlepszą pracę doktorską obronioną na Wydziale Ekonomii na Uniwersytecie Montpellier I (1994). Był także laureatem stypendium badawczego w dziedzinie kriometrii Fundacji Aleksandra von Humboldta (1999-2001), a także zdobywcą bardzo prestiżowej we Francji Grand Prix Jean Fourastié w dziedzinie ekonomii (2002). Od stycznia 2013 r. jest stypendystą Uniwersytetu w Strasburgu w Institute for Advanced Study (USIAS). Wyniki badań naukowych prowadzonych przez profesora Claude'a Diebolt w dziedzinie kliometrii zostały opublikowane w 30 książkach i ponad 100 artykułach w prestiżowych czasopismach naukowych.

Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits