Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Opis

prof. Claude Diebolt, Uniwersytet w Strasburgu, Przewodniczący Stowarzyszenia Kliometrii we Francji
Business Cycles Revisited: A Theoretical, Historical and Statistical Analysis
24.05.2013
O prelekcji:
Wykład poświęcony jest cyklom koniunkturalnym w ujęciu teoretycznym, historycznym i statystycznym. W szczególności zdefiniowano kliometrię oraz uzasadniono zajmowanie się cyklami koniunkturalnymi. Przytoczono różne głosy w dyskusji na temat różnych rodzajów cykli koniunkturalnych odkrytych przez naukowców, takich jak cykle Kuznetza, Kondratiewa, Juglara czy Jevonsa. Podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy różne rodzaje cykli koniunkturalnych naprawdę istnieją, czy ich analiza jest potrzebna, czy wnioski z ich analizy są wykorzystywane w polityce makroekonomicznej oraz czy wnioski te różnią się znacząco od wniosków płynących z innych teorii makroekonomicznych. Całość obrazowano ciekawymi przykładami, jak również ilustrowano wynikami badań naukowych.
O prelegencie:
Profesor Claude Diebolt jest wybitnym francuskim ekonomistą pełniącym funkcję Dyrektora ds. Badań Naukowych w Centre National de la Recherche Scientifique oraz Dyrektora Bureau d’Economie Théorique et Appliquée (BETA, UMR 7522) na Uniwersytecie w Strasburgu (2009-2012). Profesor Claude Diebolt jest przewodniczącym założycielem Association Française de Cliométrie. Aktualnie pełni funkcję redaktora naczelnego-założyciela czasopisma Cliometrica (Springer Verlag). Jest również członkiem rady nadzorczej Cliometric Society oraz członkiem zarządu Association Française de Science Economique , który prowadzi wykłady z kliometrii na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie oraz na Uniwersytecie w Strasburgu. Przed przeniesieniem się do Strasburga prof. Claude Diebolt był zastępcą dyrektora (1998-2002), a następnie dyrektorem (2003-2004) Laboratoire Montpelliérain d’Economie Théorique et Appliquée (LAMETA, UMR 5474 CNRS) na Uniwersytecie Montpellier I. Był laureatem stypendium badawczego European Union - Stimulation Plan for Economic Science (1992-1994), otrzymał nagrodę za najlepszą pracę doktorską obronioną na Wydziale Ekonomii na Uniwersytecie Montpellier I (1994). Był także laureatem stypendium badawczego w dziedzinie kriometrii Fundacji Aleksandra von Humboldta (1999-2001), a także zdobywcą bardzo prestiżowej we Francji Grand Prix Jean Fourastié w dziedzinie ekonomii (2002). Od stycznia 2013 r. jest stypendystą Uniwersytetu w Strasburgu w Institute for Advanced Study (USIAS). Wyniki badań naukowych prowadzonych przez profesora Claude'a Diebolt w dziedzinie kliometrii zostały opublikowane w 30 książkach i ponad 100 artykułach w prestiżowych czasopismach naukowych.

Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits