Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Opis

prof. Leszek Balcerowicz, Forum Obywatelskiego Rozwoju
Odkrywając wolność
10.01.2013
O prelekcji:
Wykład poświęcony jest problematyce odkrywania wolności. W szczególności odniesiono się do definicji takich pojęć, jak wolność, państwo, własność, demokracja. Wytłumaczono genezę znaczenia tych pojęć, skupiając się na ich wzajemnych relacjach, w szczególności relacji wolności i państwa. Wskazano na konieczność odnoszenia kategorii wolności do jednostki, analizując relacje wolności jednostki i roli państwa. Podkreślono aktualność tej problematyki także w demokracji, wskazując na konieczność kontroli władzy przez społeczeństwo. Omówiono różne problemy, takie jak wyznaczenie granicy między czynami dozwolonymi a przestępstwami, paternalizm w stanowieniu prawa, granice wolności, wolność a równość, prawa wolnościowe a prawa socjalne. Omówiono różne zakresy wolności, takie jak wolność polityczna czy wolność gospodarcza. Całość osadzono w kontekście historycznym i filozoficznym. Przedstawiono mity dotyczące wolności, jak również kierunki działania w przyszłości. Drugą część wykładu wypełniła dyskusja.
O prelegencie:
Leszek Balcerowicz - ekonomista, profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; MBA w St. John`s University w Nowym Jorku; autor reform ekonomicznych w Polsce rozpoczętych po upadku komunizmu w 1989 r.; wicepremier i minister finansów w rządzie T. Mazowieckiego; doktor honoris causa kilkunastu uczelni krajowych i zagranicznych; autor ponad 100 publikacji o tematyce ekonomicznej wydanych w kraju i za granicą; wyróżniany prestiżowymi nagrodami i odznaczeniami polskimi i międzynarodowymi, w tym - Orderem Orła Białego - najwyższym polskim odznaczeniem państwowym, które otrzymał w 2005 r. za wkład w transformację ustrojową w Polsce. Wicepremier i minister finansów, 1989-1991 i 1997-2000; przewodniczący Unii Wolności, 1995-2000; przewodniczący Rady Fundacji i Rady Naukowej Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (CASE), 1992 - 2000. W latach 2001-2007 prezes Narodowego Banku Polskiego.

Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits