Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Opis

dr hab. Herbert Wirth, KGHM S.A., Prezes Zarządu
Bezpieczeństwo surowcowe Polski w globalnej gospodarce - nowa era rozwoju KGHM
09.01.2013
O prelekcji:
Wykład poświęcony jest problematyce bezpieczeństwa surowcowego Polski w globalnej gospodarce. W szczególności zdefiniowano bezpieczeństwo surowcowe, opisano najważniejsze surowce na świecie, wskazano na znaczenie technologii w wydobyciu surowców oraz dywersyfikację ryzyka jako powody wyjścia KGHM za granice Polski. Scharakteryzowano KGHM, opisano strategię rozwoju KGHM, w tym perspektywy rozwoju bazy zasobowej i dywersyfikację źródeł przychodów, jak również dywersyfikację projektów ze względu na fazę cyklu życia. Przedstawiono projekty zagraniczne KGHM i ich uzasadnienie ekonomiczne. Zaprezentowano także projekty krajowe znajdujące się na różnych etapach realizacji. Wskazano cele strategiczne KGHM do 2018 roku. Przedstawiono także ofertę KGHM dla uczelni i studentów. Drugą część wykładu wypełniła dyskusja.
O prelegencie:
Herbert Wirth jest doktorem habilitowanym nauk technicznych na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, wcześniej stopień doktora nauk technicznych oraz magistra inżyniera geologa górniczego uzyskał na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył liczne studia podyplomowe i kursy. Od wielu lat jest związany z KGHM, od 2009 roku na stanowisku Prezesa Zarządu.

Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits