Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Opis

Łukasz Biernacki, Ernst & Young, Senior

Ile firma jest warta - czyli jak się wycenia wartość przedsiębiorstwa

27.05.2015

O prelekcji:

Wykład poświęcony jest problematyce wyceny przedsiębiorstwa. W szczególności przedstawiono metody wyceny przedsiębiorstw, wyjaśniono, które z nich są najczęściej stosowane oraz w jaki sposób dobrać odpowiednie metody wyceny do konkretnej sytuacji. Omówiono także ich wady i zalety. Następnie zaprezentowano jedną z metod dochodowych – metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych, omawiając jej elementy składowe oraz szczegóły stosowania. W dalszej części przedstawiono, czym jest audyt i wskazano na powiązania między audytem a wyceną przedsiębiorstw. Całość obrazowano bardzo ciekawymi przykładami z praktyki gospodarczej.

O prelegencie:

Łukasz Biernacki to absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Od kilku lat pracuje w firmie doradczej Ernst&Young, gdzie zajmuje się audytem finansowym przedsiębiorstw, w tym oceną efektywności kontroli wewnętrznych w organizacji. Współpracuje z zespołami zagranicznymi oraz innymi działami EY w ramach weryfikacji sprawozdań skonsolidowanych międzynarodowych grup kapitałowych. Bierze także udział w audytach controlingowych. Obecnie w firmowej hierarchii zajmuje stanowisko senior.

Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits