Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu
Projekt Kadry dla Gospodarki na stoisku Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na XVI Targach Edukacyjnych

W dniach 3-5 lutego odbywały się XVI Targi Edukacyjne. Podczas trzydniowej imprezy, zorganizowanej przez Międzynarodowe Targi Poznańskie, Samorząd Województwa Wielkopolskiego i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, pod patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Kolegium Rektorów Miasta Poznania, hale wystawowe odwiedziły tysiące zwiedzających. W wydarzeniu wzięło udział ponad 300 wystawców z kraju i zagranicy, reprezentujących wszystkie szczeble edukacji.
Na stoisku Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu promowany był między innymi największy na uczelni projekt edukacyjny - Kadry dla Gospodarki.

Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits