Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu
Projekt Kadry dla Gospodarki na Drzwiach Otwartych UEP 2013

Drzwi Otwarte odbyły się 17 marca 2013 roku.

Spotkanie zorganizowane dla wszystkich osób zainteresowanych studiami I i II stopnia stwarzało możliwość poznania oferty kierunków i specjalności oraz zasad rekrutacji. Można było porozmawiaż ze studentami i pracownikami UEP.
Na tak ważnym wydarzeniu nie mogło zabraknąć największego projektu realizowanego na UEP - Kadr dla Gospodarki

Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits