Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Udział pracodawców w dostosowaniu treści kształcenia

Przejmij know-how od praktyków !

w ramach tego zadania zostaną zrealizowane następujące działania:

Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits