Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Studia bez barier

Dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb osób niepełnosprawnych
Likwidacja wszystkich barier na drodze do sukcesu 

W ramach tego działania zostanie zmodernizowana infrastruktura budynków dydaktycznych uczelni w celu zwiększenia dostępności oferty UEP dla osób z niepełnosprawnością narządów ruchu - zostaną zamontowane podjazdy i platformy dla wózków inwalidzkich oraz zmodernizowane zostaną dwie toalety


 

Zainstalowana dzięki Projektowi platforma usunęła wszystkie bariery techniczne uniemożliwiające osobom niepełnosprawnym dostęp do sal dydaktycznych oraz działów i komórek administracyjnych. Oznacza to, iż obecnie wszystkie budynki UEP są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie umożliwiającym swobodne poruszanie się oraz dostęp do wszytskich sal i części adminsitracyjnej uniwersytetu.

Oraz w budynku głównym w przyziemiu przy sali 011.

Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits