Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Staże studenckie i absolwenckie

Twój czas - Twój staż !

 

W ramach tego zadania:

  • W każdym roku trwania Projektu zorganizowane zostaną płatne staże dla 100 studentów ostatniego roku studiów I stopnia i studentów studiów II stopnia
  • Każdego roku zostaną zorganizowane 24 staże u Partnera Projektu – Urząd Statystyczny w Poznaniu
  • W celu odbycia staży u Partnera Projektu zorganizowano i wyposażono 6 stanowisk pracy (biurko, fotel, komputer, oprogramowanie)

 

więcej

Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits