Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Dodatkowe zajęcia z matematyki i fizyki dla studentów

 

Liczące się w życiu znajomości:
Matematyka się liczy !             Dobre doświadczenia z fizyką !

 

Przedmioty: Matematyka – wstęp i Fizyka – wstęp, to cykl wykładów i ćwiczeń ugruntowujących wiedzę z matematyki i fizyki na poziomie ponad gimnazjalnym według programów odpowiadających poszczególnym kierunkom studiów

 

Przedmioty Matematyka – wstęp i Fizyka – wstęp, kierowane są do wszystkich studentów pierwszego roku studiów dziennych I stopnia (z wyjątkiem kierunku Polityka Społeczna)

 

Wymiar zajęć z matematyki (wykład/ćwiczenia) w godzinach dydaktycznych):

  • Wydział Ekonomii: 30/30 (rocznie),
  • Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej: 30/30 (rocznie),
  • Wydział Towaroznawstwa: 30/30 (rocznie),
  • Wydział Zarządzania: 30/30 (rocznie),
  • Wydział Gospodarki Międzynarodowej: 0/30 (rocznie)

 

Wymiar zajęć z fizyki (wykład/ćwiczenia):

  • Wydział Towaroznawstwa: 15/30 (rocznie)

Ćwiczenia są realizowane w grupach maksymalnie 30 osobowych

 

Dla każdego wydziału zostały opracowane i umieszczone na platformie Moodle materiały dydaktyczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits