Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

O projekcie

Projekt Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Lider:   Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Partner:  Urząd Statystyczny w Poznaniu

Projektem objęci zostaną studenci UEP ze szczególnym uwzględnieniem studentów rozpoczynających naukę na studiach licencjackich i inżynierskich oraz studenci nowego kierunku „Gospodarka Turystyczna”
Okres realizacji:  01.09.2010 – 30.09.2015

Zadania realizowane w ramach projektu:
1. Dodatkowe zajęcia z matematyki i fizyki dla studentów

 

Liczące się w życiu znajomości:
Matematyka się liczy !             Dobre doświadczenia z fizyką !

 

więcej
2. Udział pracodawców w dostosowaniu treści kształcenia do potrzeb rynku pracy

Przejmij know-how od praktyków !

w ramach tego zadania zostaną zrealizowane następujące działania:

  • Wykłady otwarte                Połączenie teorii z praktyką gospodarczą !
  • Warsztaty prowadzone przez pracodawców
  • Badanie stopnia dostosowania umiejętności studentów do potrzeb przyszłych pracodawców
  • Badanie losów absolwentów
więcej
3. Staże studenckie i absolwenckie

Twój czas - Twój staż !

 

więcej
4. Rozszerzenie oferty Biura Karier UEP

Udany start do kariery !

 

 

więcej
5. Otwarcie i realizacja kierunku "Gospodarka turystyczna"

Nowy, jedyny taki kierunek w Polsce !

 

więcej
6. Dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb osób niepełnosprawnych
Likwidacja wszystkich barier na drodze do sukcesu 
 
więcej

Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits