Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Udział w zajęciach z przedmiotu ”Fizyka-wstęp” ma na celu z jednej strony przypomnienie studentom materiału z fizyki z zakresu szkoły ponad gimnazjalnej, z drugiej strony przerobienie bądź uszczegółowienie zagadnień, które zostały w szkole średniej pominięte lub nie dość dokładnie wyjaśnione, a które są niezbędne dla zrozumienia nowych tematów, typowych dla Towaroznawstwa.

Wiedza ta jest potrzebna praktycznie już od pierwszych dni pierwszego semestru, ponieważ przedmiot Fizyka rozpoczyna się od laboratorium, do którego wykłady są prowadzone równolegle. Dlatego też konieczne jest omówienie zagadnień dotyczących np. prawidłowego prowadzenia pomiarów oraz analizy danych pomiarowych przed rozpoczęciem roku akademickiego.

Jednocześnie odświeżenie w pamięci zagadnień podstawowych z fizyki z pewnością ułatwi przygotowanie do przeprowadzenia eksperymentów w ramach laboratorium z fizyki, pozwoli szybko i w miarę bezstresowo zrozumieć budowę i zasady działania narzędzi i aparatury stosowanych w badaniach, odczytywać schematy połączeń elektrycznych, tworzyć i odczytywać wykresy zależności pomiędzy wielkościami fizycznymi.

Mamy nadzieję, że przyjazna atmosfera zajęć będzie sprzyjała efektywnej pracy.

Platforma Moodle

Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits