Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Konferencja inaugurująca projekt

19 stycznia 2011 w Auli odbyła się konferencja otwierająca projekt Kadry dla Gospodarki. Zapraszamy do zapoznania się z programem, prezentacjami oraz założeniami projektu!

 

 

SESJA I
Kadry dla Gospodarki

11:00 – 11:10 Wystąpienie JM Rektora UEP, prof. dr. hab. M. Goryni, prof. zw. UEP

11:10 – 11:20 Wystąpienie Prezesa GUS, prof. dr. hab. J. Oleńskiego - zobacz prezentację

11:20 – 11:40 Dyrektor Departamentu Pracy GUS, dr Agnieszka Zgierska, Rynek pracy w statystyce publicznej – stan aktualny i kierunki rozwoju - zobacz prezentację

11:40 – 12:00 Dyrektor Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy, Pracodawcy RP, Izabela Koryś, Rynek pracy z perspektywy pracodawców - zobacz prezentację

12:00 – 12:30 Kadry dla Gospodarki – prezentacja projektu - zobacz prezentację
Cele i zadania projektu - wykłady otwarte, warsztaty, staże studenckie i absolwenckie, kierunek: Gospodarka turystyczna 
12:30 – 12:50 Przerwa na kawę

 
SESJA II, Aula
Droga do kariery
panel dyskusyjny z udziałem wybitnych absolwentów UEP


12:50 – 12:55 Wprowadzenie do dyskusji
12:55 – 13:20 Wystąpienia Panelistów zobacz więcej 
13:20 – 14:00 Dyskusja

14:00 – 14:15   Podsumowanie konferencji - Koordynator Projektu KdG, dr hab. E. Gołata, prof. nadzw. UEP

14:15 – 14:45   Lunch

Artykuł, który ukazał się w Merkuriuszu po konferencji inaugurującej Projekt KdG

Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits