Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu
Biblioteka

Gospodarka Turystyczna – nowy księgozbiór  w Czytelni Książek UEP


Zbiory Biblioteki UEP wzbogaciły  się o specjalną kolekcję - Księgozbiór Gospodarka Turystyczna (GT).


Kolekcja GT zawiera polskie i zagraniczne książki polecane studentom kierunku gospodarka turystyczna. W kolekcji GT gromadzone są publikacje dotyczące m.in. różnych aspektów zarządzania przedsiębiorstwem  turystycznym, zarządzania turystyką w regionie, biznesu turystycznego, hotelarstwa.


Z kolekcji  korzystać można na miejscu w Czytelni Książek na zasadzie wolnego dostępu do półek.

Informacje o tytułach oferowanych w Księgozbiorze GT znaleźć można w katalogu online http://ue-hip.pfsl.poznan.pl/
 

  

Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits