Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu
Zajęcia terenowe

Celem zajęć terenowych jest zapoznanie studentów z praktyczną stroną organizacji wyjazdów grup turystycznych, ich obsługą oraz pilotażem.


W trakcie organizacji wyjazdu terenowego studenci zapoznają się z dokumentacją dotyczącą organizacji wyjazdu: zamawianie oraz potwierdzanie rezerwacji usług, formułowanie umów o świadczenie usług, tworzenie kosztorysu wyjazdu, dokonywanie przedpłat, płatności oraz końcowych rozliczeń wynikających z zawartych umów.


W zakres działań organizatorskich wchodzi:

 • ustalenie trasy wyjazdu stosownie do liczby dni, w których wyjazd ma się odbywać, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów warunkujących pracę kierowcy autokaru oraz obsługę grup turystycznych;
 • ustalenie szczegółowego programu dla każdego z poszczególnych dni wyjazdu, zawierającego m.in. informacje o godzinach wyjazdu, czasie przejazdu do poszczególnych miejsc, informacje o przewidywanych postojach, czasie zwiedzania, czasie wolnym, odwiedzanych obiektach, biletach wstępu i inne;
 • rezerwacja środka transportu oraz organizacja formalności związanych z podpisaniem umowy o świadczenie usług transportowych, na podstawie przygotowanych przez opiekuna dokumentów
 • rezerwacja noclegów dla odpowiedniej liczby osób (włączając kierowcę oraz opiekuna)
 • zorganizowanie spotkania z przedstawicielem branży turystycznej w odwiedzanym regionie
 • organizacja posiłków dla całej grupy (informowanie grupy kiedy, gdzie i jakie planowane są posiłki)

Opiekun koordynuje wszystkie działania studentów związane z organizacją zajęć: zatwierdza trasę, programy szczegółowe poszczególnych dni, udostępnia przykładowe dokumenty potrzebne do zawarcia umów. W trakcie spotkań organizacyjnych przekazuje informacje z zakresu technik obsługi grup turystycznych.


Przed przystąpieniem do realizacji zajęć terenowych studenci powinni starannie przygotować się z zakresu krajoznawstwa oraz pracy z mapą.


W trakcie realizacji zajęć terenowych studenci pełnią kolejno rolę pilotów grupy turystycznej (sprawują opiekę nad uczestnikami wyjazdu w niezbędnym zakresie, wynikającym z charakteru zajęć, czuwają nad sposobem wykonywania usług świadczonych na rzecz wszystkich uczestników) dbając o właściwą realizację wyjazdu. Do obowiązków studenta należy również tzw. uczestnictwo bierne, a więc ogólne zainteresowanie odwiedzanymi miejscami i atrakcjami. Po zakończeniu zajęć obowiązkiem studenta jest opracowanie w formie pisemnej sprawozdania z zajęć, na zasadach wcześniej określonych przez Opiekuna.


Elementy podlegające ocenie przez Opiekuna:

 

 • prace przygotowawcze poprzedzające wyjazd,
 • zakres wiedzy o odwiedzanych atrakcjach, dostępnej w przewodnikach i innych publikacjach,
 • sposób przekazywania informacji,
 • organizacja czasu poszczególnych odcinków zajęć,
 • organizacja spotkań z przedstawicielami branży turystycznej w odwiedzanym regionie,
 • sprawozdanie z zajęć.


Po zakończeniu zajęć Opiekun rozlicza zajęcia terenowe tzn.:

 

 • opracowuje sprawozdanie z zajęć (etap przygotowania, realizacji i rozliczenia zajęć) wraz z podaniem rekomendacji przydatnych przy realizacji zajęć terenowych w przyszłości
 • dostarcza odpowiednie dokumenty potwierdzające odbycie się zajęć –umowy, faktury, bilety wstępu, dodatkowe dowody poniesienia obowiązkowych opłat (np. opłaty klimatycznej), dokumenty poświadczające posiadanie przez wykonawców usług niezbędnego potencjału do realizacji zamówienia, wymaganych prawem zgłoszeń prowadzonej działalności (pozwolenia. Licencje, koncesje), dokładną specyfikację każdej realizowanej w ramach wyjazdu usługi, dokumentację zgodną z zasadami realizacji zajęć terenowych na UEP oraz deklaracje i oświadczenia uczestników zajęć określone w regulaminie zajęć terenowych.

Pliki do pobrania:

Zajęcia terenowe 2013

W dniach: 05.05-6 – 08.06.2013 odbyły się zajęcia terenowe studentów kierunku gospodarka turystyczna (II rok, I stopień studiów)

Trasa: Poznań – Głuszyca – Szczawno-Zdrój – Jelenia Góra – Leśna – Kruszyn – Osiecznica – Bolesławiec – Łęknica – Zielona Góra – Poznań
Opiekunowie: dr Marlena Bednarska, dr Łukasz Nawrot
 


W dniach: 06.06-6 – 09.06.2013 odbyły się zajęcia terenowe studentów kierunku gospodarka turystyczna (I rok, II stopień studiów)

Trasa: Poznań – Piotrków Trybunalski – Święta Katarzyna – Ujazd – Sandomierz – Święty Krzyż – Chęciny – Łódź – Poznań
Opiekunowie: mgr Marta Resiak -Urbanowicz,  dr Marcin Olszewski

Zajęcia terenowe 2012


W dniach: 31.05 – 04.06.2012 odbyły się zajęcia terenowe studentów kierunku gospodarka turystyczna. Celem zajęć terenowych było zapoznanie studentów z infrastrukturą turystyczną Dolnego Śląska oraz z praktyczną stroną organizacji wyjazdów grup turystycznych, ich obsługą oraz pilotażem.

 

 

 Zobacz program zajęć terenowych
Zobacz sprawozdanie z zajęć terenowych
 

Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits