Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Gospodarka Turystyczna

UNIKATOWY KIERUNEK GOSPODARKA TURYSTYCZNA

Nowe podejście do kształcenia w turystyce – program studiów stworzony przy ścisłej współpracy z branżą oraz administracją turystyczną, w którym praktyczne przygotowanie biznesowe jest ważniejsze niż geografia, geologia czy fizjologia.

Elitarny charakter studiów – kierunek zarezerwowany dla nielicznych, najlepszych uczelni w Polsce, zapewniających uznanych i najlepszych wykładowców.

Przewaga konkurencyjna na rynku pracy – studenci uzyskują nie tylko wyprofilowaną i praktyczną wiedzę turystyczną, ale także silne podstawy ekonomiczne, co od początku daje im silniejszą pozycję od ich kolegów z innych kierunków turystycznych, a także stwarza możliwości pracy w innych sektorach usługowych.


Wiedza na międzynarodowym poziomie pod względem standardów kształcenia, poziomu języków obcych (dwa na poziomie zaawansowanym oraz wykładów), współpracy zagranicznej w formie wykładów cenionych wykładowców i ekspertów zagranicznych.

Na poziomie licencjackim oferujemy specjalności:

  • zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym
  • zarządzanie turystyką w regionie

Na poziomie magisterskim oferujemy specjalność:

  • międzynarodowy biznes turystyczny
Trwa rekrutacja na studia!

Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits