Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Stopień dostosowania umiejętności

Badanie stopnia dostosowania umiejętności studentów do potrzeb przyszłych pracodawców

Badanie stopnia dostosowania umiejętności studentów do potrzeb przyszłych pracodawców – celem działania jest zbieranie od pracodawców przyjmujących studentki/studentów Uczelni na staże informacji o kompetencjach stażystów oraz zbieranie informacji od absolwentów Uczelni na temat dopasowania ich kompetencji do potrzeb rynku pracy. Zbieranie informacji obejmie pracodawców i absolwentów Uczelni z terenu całego kraju.

 

Efekty prowadzonych badań:

- Raport metodyczny

- Raport z badań pilotażowych

- Raport z badań - runda I

- Raport z badań - runda II

- Raport z badań - runda III

- Raport z badań - rudna IV

Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits