Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Badanie losów absolwentów

Badanie losów absolwentów - celem działania jest określenie jak wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów wpływają na ścieżki kariery absolwentów po pewnym czasie od ukończenia studiów. Wyniki badania będą wykorzystywane do określenia adekwatności treści przekazywanych studentom podczas studiów oraz do modyfikowania treści kształcenia w celu lepszego ich dostosowania do potrzeb rynku pracy. Ze względu na bardzo dużą populację absolwentów oraz zróżnicowanie ich ścieżek kariery w zależności od ukończonego kierunku i wydziału badanie będzie realizowane dla każdego wydziału odrębnie przez koordynatorów wydziałowych, wyniki badania będą gromadzone w jednej spójnej bazie danych.

 

Efekty prowadzonych badań:

- Metodologia i metodyka

- Analiza wyników badania pilotażowego

- Raport z pierwszej edycji badania

- Raport z drugiej edycji badania

- Raport z trzeciej edycji badania
 

- Podsumowanie wyników - informacja dla studentów

22.05.2013 - Kontynuujemy I edycję Badania Losów Absolwentów w ramach projektu KdG!

Tym razem zaproszenia do badania zostały rozesłane do osób, które składały karty obiegowe na początku 2012 roku. Krótki kwestionariusz ankietowy online ma dostarczyć informacji istotnych dla dostosowania treści kształcenia w UEP do potrzeb rynku pracy. Wierzymy, że pomoże Wam również ocenić przebieg własnej kariery zawodowej. Wasza pomoc będzie dla nas niezwykle cenna.
Kwestionariusze zostały wysłane również do tych absolwentów studiów I stopnia, którzy nadal się kształcą w UEP na II stopniu.

Będziemy bardzo wdzięczni za przychylne potraktowanie badania. Osoby, które spodziewały się otrzymać kwestionariusz, a nie otrzymały wiadomości, prosimy o sprawdzenie folderu ze spamem lub kontakt na adres badania.kdg@ue.poznan.pl


Dominik Buttler
Zespół ds. Badania Losów Absolwentów

 

26.11.2012 - Rozpoczęła się I edycja Badania Losów Absolwentów!

Zaproszenia do badania zostały rozesłane do osób, które kończyły studia  I lub II stopnia w UEP w roku akademickim 2010/2011. Krótki kwestionariusz ankietowy online ma dostarczyć informacji istotnych dla dostosowania treści kształcenia w UEP do potrzeb rynku pracy. Wierzymy, że pomoże również ocenić przebieg własnej kariery zawodowej.
Kwestionariusze zostały wysłane również do tych absolwentów studiów I stopnia, którzy nadal się kształcą w UEP na II stopniu.

Prosimy o przychylne potraktowanie badania. Osoby, które spodziewały się otrzymać kwestionariusz, a nie otrzymały wiadomości, prosimy o sprawdzenie folderu ze spamem lub kontakt na adres badania.kdg@ue.poznan.pl


Dominik Buttler
członek zespołu Badania Losów Absolwentów

Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits