Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Aktualności

24.11.2014 - Rozpoczęła się III edycja Badania Losów Absolwentów!

Zaproszenia do badania zostały rozesłane do osób, które kończyły studia I lub II stopnia w UEP w 2013 roku. Poza monitorowaniem losów zawodowych absolwentów, krótki kwestionariusz ankietowy online ma dostarczyć informacji istotnych dla dostosowania treści kształcenia w UEP do potrzeb rynku pracy. Wierzymy, że pomoże również ocenić przebieg własnej kariery zawodowej. Kwestionariusze zostały wysłane również do tych absolwentów studiów I stopnia, którzy nadal się kształcą w UEP na II stopniu. Po raz pierwszy badanie obejmie również absolwentów, którzy kończyli studia trzy lata temu.

Prosimy o przychylne potraktowanie badania. Osoby, które spodziewały się otrzymać kwestionariusz, a nie otrzymały wiadomości, prosimy o sprawdzenie folderu ze spamem lub kontakt na adres badania.kdg@ue.poznan.pl

Dominik Buttler
członek zespołu Badania Losów Absolwentów

29.11.2013 - Rozpoczęła się II edycja Badania Losów Absolwentów!

Zaproszenia do badania zostały rozesłane do osób, które kończyły studia I lub II stopnia w UEP w roku akademickim 2011/2012. Krótki kwestionariusz ankietowy online skierowany do absolwentów ma dostarczyć informacji istotnych dla dostosowania treści kształcenia w UEP do potrzeb rynku pracy. Wierzymy, że pomoże również ocenić przebieg własnej kariery zawodowej. Kwestionariusze zostały wysłane również do tych absolwentów studiów I stopnia, którzy nadal się kształcą w UEP na II stopniu.

Prosimy o przychylne potraktowanie badania. Osoby, które spodziewały się otrzymać kwestionariusz, a nie otrzymały wiadomości, prosimy o sprawdzenie folderu ze spamem lub kontakt na adres badania.kdg@ue.poznan.pl

Dominik Buttler
członek zespołu Badania Losów Absolwentów

4.11.2013 – wyniki I edycji Badania Losów Absolwentów

Zapraszamy do lektury raportu z I edycji Badania Losów Absolwentów UEP. W badaniu uczestniczyło ponad 1000 absolwentów studiów I i II stopnia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Badanie dotyczyło sytuacji absolwentów po roku od ukończenia studiów. Zakres tematyczny badania obejmował takie zagadnienia jak: aktywność zawodowa, mobilność zawodowa i przestrzenna, charakterystyka zatrudnienia, kompetencje (samoocena kompetencji i ocena poziomu ich wykorzystania w pracy zawodowej, czynniki nabycia kompetencji).

 

Raport i najważniejsze wnioski z badania znajdują się tutaj.

26.11.2012 - Rozpoczęła się I edycja Badania Losów Absolwentów!

Zaproszenia do badania zostały rozesłane do osób, które kończyły studia  I lub II stopnia w UEP w roku akademickim 2010/2011. Krótki kwestionariusz ankietowy online ma dostarczyć informacji istotnych dla dostosowania treści kształcenia w UEP do potrzeb rynku pracy. Wierzymy, że pomoże również ocenić przebieg własnej kariery zawodowej.
Kwestionariusze zostały wysłane również do tych absolwentów studiów I stopnia, którzy nadal się kształcą w UEP na II stopniu.

Prosimy o przychylne potraktowanie badania. Osoby, które spodziewały się otrzymać kwestionariusz, a nie otrzymały wiadomości, prosimy o sprawdzenie folderu ze spamem lub kontakt na adres badania.kdg@ue.poznan.pl


Dominik Buttler
członek zespołu Badania Losów Absolwentów

Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits