Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Badania

Projekt Kadry dla Gospodarki wspomagany jest przez badania realizowane wśród studentów, absolwentów i pracodawców. 

Informacje:
prof. dr hab. Jan Szambelańczyk, prof. zw. UEP
       e-mail: jan.szambelanczyk@ue.poznan.pl
     Budynek C, p. 313
dr Dominik Buttler
     e-mail: d.buttler@ue.poznan.pl
     Budynek C, p. 310
 

Okres przejściowy między edukacją a pracą (ang. school-to-work transition) jest jednym z ważniejszych etapów kariery zawodowej. Badania wykazują, że problemy ze znalezieniem zatrudnienia tuż po wejściu na rynek pracy mają wpływ na przebieg całej ścieżki profesjonalnej kariery. Z drugiej strony absolwenci, ze względu na niewielkie doświadczenie zawodowe, stanowią grupę szczególnie narażoną na ryzyko bezrobocia. Z tego punktu widzenia działania zwiększające poziomu tzw. zatrudnialności (zdolności do uzyskania i utrzymania zatrudnienia, ang. employability)absolwentów są niezwykle ważne dla polityki społecznej, polityki zatrudnienia czy polityki edukacyjnej.

 

Jednym z celów projektu Kadry dla Gospodarki jest zwiększenie poziomu zatrudnialności studentów i absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej Uczelni do potrzeb rynku pracy. Cel ten realizowany poprzez określone działania, m.in. organizację zajęć wyrównawczych, wykładów otwartych i warsztatów prowadzonych przez przedstawicieli firm, doradztwo zawodowe dla studentów, program stażowy.

 

Projekt Kadry dla Gospodarki wspomagany będzie przez badania realizowane na próbie studentów, absolwentów i pracodawców.

 

Projekt badawczy składa się z dwóch komponentów:

  1. Badania stopnia dostosowania umiejętności studentów do potrzeb przyszłych pracodawców.  
  2. Badania losów absolwentów.   

Badania realizowane będą równolegle z innymi działaniami w ramach projektu Kadry dla Gospodarki. Zespół badawczy tworzy kilkunastu specjalistów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, którzy reprezentują wszystkie wydziały Uczelni.

 

Regulamin projektu „Badanie losów absolwentów”

Deklaracja udziału w badaniu losów absolwentów

Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits